Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 8. november 1907

Samvittighedsfuldhed

Frederiksborg.
8d Novb 1907.

Kære Hirschsprung!

Jeg tilbagesender hermed Ark 3 & 4 og gør opmærksom på min Bemærkning Side 61.

Men forøvrigt skyldes ikke alle Rettelserne nogen Forsømmelse fra Trykkeriets Side dennegang. Jeg tør dog ikke stole på dets Samvittighedsfuldhed og beder Dem læse en 3die Korr for mig eller på anden Måde sikre os, at der ingen Fejl kommer. Af Holst har jeg dennegang kun ringe Nytte; han har været på Rejse og synes i det hele stærkt optaget. Side 39, sidste Linje, står der "Tangegang". Når De betænker, at der er læst Korr. på Trykkeriet, at jeg selv har læst, at Holst har læst, – så vil De kunne forstå, at også andet har kunnet gå upåtalt hen indtil nu.

En Morgen tidlig får De flere af Korr. tilbage.

—Venlige Hilsner Deres hengivne
H. Pontoppidan.

2 På Omslagets Bagside må den samme Liste over mine "Små Romaner" optrykkes, som findes på "Ung Elskov" – uden Tilføjelser. Jeg mener dermed særligt, at "Det store Spøgelse" ikke kan opføres dér.