Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 28. oktober 1907

indskud

Frederiksborg.
28d Oktb. 1907.

Kære Hirschsprung!

Medfølgende Episode vilde jeg meget gerne have1 indskudt i det Manuskript, De forleden modtog. Nøjagtigt kan jeg ikke angive den Side, hvor den skal indflettes. Men det er vistnok 137 – eller 138. Det er i hvert Fald umiddelbart før det Stykke, der begynder (jeg citerer efter Hukommelsen):

"Efter et Par Ugers Forløb nåede Skibet Throndhjem – " (...)

Hilsner i Hast

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] < havde tilbage