Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 29. januar 1907

Bifald irriteret Kritikerne

Hillerød.
29d Jan. 1907.

Kære Hirschsprung!

Idet jeg benytter mig af Deres meget elskværdige Tilbud om at besørge Udsendelsen af min lille Tak-Skrivelse1, sender jeg her 125 Ekpl af denne med tilhørende Konvolutter. Den lille Billet kan jo forsendes som Tryksag. Forhåbenlig har De endnu de forskellige Damers og Herrers Adresser.

De, hvem jeg personlig har takket, og til hvem der altså intet skal sendes er:

Professor Sofus Bauditz
do. Otto Borchsenius
Dr.med. Einar Brüniche
Fru Ellen Brüniche
Fru Helga Eilertsen
Fru Henriette Galschiødt
Mag.art. M.Galschiødt
2 Rektor Karl Hude
Sceneinstruktør Johannes Nielsen
Forfatteren L.C. Nielsen
Maleren Johan Rohde
Professor Vilh. Østergård

Jeg har set, at "Asgårdsrejen"s Opførelse langt fra er bleven hilst med Glæde af Pressen. Det noget demonstrative Bifald, hvormed Publikum i Lørdags modtog Stykket, har øjensynlig virket irriterende på Kritikerne. Det får da rimeligvis ikke noget langt Liv på Nørregade.

De venligste Hilsner herfra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Tak-Skrivelse: for hilsner til forfatterjubilæet i september. Intet eksemplar af denne tryksag kendes. tilbage