Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Lindersvold Skovridergård. 31. december 1905

det herlige Jagtvejr

f.T. Lindersvold
31t Decb 1905.

Kære Hirschsprung!

Netop som vi før Jul stod i Begreb med at rejse, kom Pakken med Deres prægtige Gave, som jeg blev umådelig glad for. Når jeg ikke før nu takker Dem for det venlige Sindelag, De her igen har vist imod mig, er det, fordi jeg havde troet at komme til Byen mellem Jul og Nytår og da at kunne takke Dem personlig. Men på Grund 2 af det herlige Jagtvejr er jeg bleven her.

Om et Par Dage vender vi dog hjem. Forhåbenlig får vi da Lejlighed til inden længe at se Dem hos os og klinke med Dem og sige Dem Tak for alt godt i det forløbne År.

Med de bedste Ønsker for det nye!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.