Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 28. april 1905

i den gamle Skure

Frederiksborg.
28d April 1905.

Kære Hirschsprung!

Det var min Hensigt at tage til Byen idag for at snakke "Forretning" med Dem; men Regnen har holdt mig tilbage. Nu har De jo også på Forhånd erklæret Dem villig til foreløbig at lade alt gå i den gamle Skure√, så jeg tør vel også uden forudgående Forhandling gøre Regning på det sædvanlige Tilskud endnu√ til d. 1st Maj. Pengene skal blot dennegang fordeles lidt anderledes, idet kun 100 Kr skal sendes til Aggersborggade, Resten herud.

Jeg bringer Dem min Tak for de to tilsendte Damebøger. Fru Blicher-Clausens Novelle har jeg læst, og den har ikke glædet mig.

De ser mig altså med det første. – Venlig Hilsen herfra.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.