Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Hillerød. 30. marts 1905

et fornyet Arrangement

Frederiksborg.
30te Marts 1905.

Kære Hirschsprung!

Mange Tak for modtagne Bøger, især for den idag ankomne H.C. Andersen-Biografi, som jeg glæder mig til at læse. Der er ellers Mulighed for, at jeg kommer ind til Byen imorgen; men for en Sikkerheds Skyld vil jeg skriftlig anmode Dem om som sædvanlig at sende Penge til Aggersborggade 83, og dennegang 300 Kr, Resten (altså 200 Kr) hertil. Jeg håber, at De endnu dennegang vil lade vor gamle Aftale gælde; men så er det jo heller ikke værd, at vi går videre med den, uden at der 2 træffes et fornyet Arrangement, hvorom vi nærmere kan tale, når jeg lejlighedsvis atter træffer Dem og Deres Kompagnon enten her eller i Forretningen.

Indtil da Levvel. Og venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.