Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Ljan, Norge. 8. februar 1904

min altfor årvågne Hjerne

8d Febr. 1904. Frk. Hammers Sanatorium
Ljan

Kære Hirschsprung!

Jeg har endelig fået fat i et Blækhus og kan tilbagesende Dem vor Slutseddel1 i underskreven Stand. Også Pakken med "Ild" har jeg jo modtaget her, og jeg takker Dem ret, fordi De huskede at sende mig den. Svarer Bogen til sin Titel må det jo være en passende Læsning her i dette vinterhvide og snekolde Land, hvor jeg endnu ikke har set Solen, og hvor der over Landskabet ligger noget af den Stilhed, der hører Døden til. Og dog fortryder jeg foreløbig ikke min Rejse herop. Jeg mener allerede at 2 kunne mærke, at i denne Stilhed vil min altfor årvågne Hjerne kunne sove hen, så jeg håber, Opholdet skal bringe godt Resultat både for min Kone og mig. Idag var vi begge til det store Holmenkollen-Skiløb, der har optaget Sindene her de sidste Dage. Det var en kold (og lidt mager) Anretning. Halvandet hundrede unge Mennesker gør et stort Hop i Luften, den ene efter den anden med et Par Minutters Mellemrum; – for En, der endnu ikke selv er bleven Skiløber, virkede dette ikke meget underholdende. Men de Indfødte var henrykte og tilsåe det ensformige Skuespil med usvækket Spænding.

Tag nu en venlig Hilsen fra min Kone og

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

[Den ledsagende kontrakt, med anden skrift, har følgende ordlyd:]

Jeg Undertegnede Henrik Pontoppidan overdrager her ved Forlagsretten til mit næste nye Arbejde, der tænkes at blive en større Roman, til Det Schubotheske Forlag. Nærmere Bestemmelse ang. Honorar, Oplagets Størrelse o.l. vil være at affatte, naar definitv Kontakt ved Bogens Udgivelse sluttes mellem Forfatter og Forlægger.

[med HPs hånd:]

Ljan . d. 8d Febr 1904
Henrik Pontoppidan

 
[1] Slutseddel: iflg. Aage Hirschsprungs brev af 16.2.1909 omhandlede denne kontrakt en "større Roman". Hirschsprung opfattede ikke Hans Kvast og Melusine som en sådan. tilbage