Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Snertinge. 20. november 1899

jeg går og holder Rast

20d Novb. 99. Snertinge.

Kære Hr. Hirschsprung!

Tak for Bøgerne, der ganske tilfredsstiller mit Behov. Jeg synes, at Bogen tager sig nydelig ud; Sybergs Tegninger, navnlig de store Landskabsbilleder, forekommer mig udmærket smukke. Jeg vilde ønske, jeg vidste hans Adresse, jeg vilde da sige ham Tak for dem; skulde De ved Lejlighed have noget at skrive til ham, vil jeg bede Dem at sende ham en Hilsen fra mig med det samme.

Jeg har (som De kan vide) endnu ikke været i Kbhvn, og i den første Ugestid kommer jeg der næppe. Det er ikke Travlhed, der holder mig hjemme; jeg går netop og holder Rast. Dersom De ikke helt har tabt Tilliden til min Dom om Literatur, så håber jeg, at De stadig og uden mindste Skrupler vil skikke mig til Gennemlæsning, 2 hvad De kunde ønske at høre min Mening om af den Mængde Literatur, der sikkert stadig indstrømmer til Dem. Der er åbenbart i Øjeblikket ny Grøde i Luften; unge Talenter pipper frem i disse År med en mærkværdig Frodighed. Jeg læser i Øjeblikket en Bog "Kragehuset" af Johan Skjoldborg1; den er virkelig fortræffelig. Det er det sidste halve Århundredes Oplysningsarbejde blandt Bonden, der nu sætter Frugt også i Literaturen. De fleste unge, mandlige Talenter, i hvert Fald de stærkeste, er jo Bondesønner eller dog Almuesfolk.

Modtag nu de venligste Hilsner både fra min Kone og mig. Når nu Juletravlheden er tilende (og den slutter vel for Deres Vedkommende før Julen), så håber vi på at se Dem herude.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Manuskriptet til "Vildt"2 har jeg søgt efter; men jeg er bange for, at det er gået til Grunde under Flytningens Forvirring. 3 Måske kommer det dog ved Lejlighed for Dagen. Alt blev jo kastet hulter til bulter.

 
[1] Johan Skjoldborg (1861-1936) var husmandssøn og læreruddannet. Hans debut var novellesamlingen Skyggen der i ændret udg. udkom 1903 i Hirschsprung Vignet-serie. Kragehuset (1899) var hans tredje bog. tilbage
[2] Manuskriptet til "Vildt": Måske har AaH gerne villet føje det til sin samling, men i dag er dets eksistens ikke registreret. tilbage