Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Nordby, Fanø. 30. juni 1899

min Pengebeholdning for lille

30t Juni 99. Nordby
Fanø.

Kære Hr. Hirschsprung!

Igår (eller var det i Forgårs?) kvitterede jeg for Modtagelsen af det tilsendte Manuskript. Jeg er begyndt at læse det men skal afholde mig fra alle Udtalelser, indtil jeg har læst det færdig. Grunden til, at jeg skriver til Dem nu, er nærmest den, at jeg frygter for, at min Pengebeholdning er for lille. Skulde der nemlig indtræffe noget uventet (og Ankomsten af en Præst med Familje hænger allerede√ som en truende Sky over vore Hoveder) – tænker jeg for mit Vedkommende at fortrække herfra. Huset 2 her er ikke stort, og bliver her mange flere nye Mennesker med den omtalte Præstefamilje, bliver her for trangt for mig. Dersom De derfor kunde undvære to hundrede Kroner af Honoraret for "Vildt"1, så skulde det glæde mig; jeg har da Vingerne fri, – og de norske Fjælde drager og lokker.

Foreløbigt er der nu meget dejligt her, fordi vi endnu√ er alene. Jeg er i Luften det meste af Dagen og sover næsten godt om Natten. Altså: frisk Mod!

Modtag nu de venligste Hilsner, både fra min Kone og

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Vildt: 2. udgaven udkom 15.11.s.å.; har altså været aftalt på dette tidspunkt. tilbage