Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Rørvig. 4. august 1898

Blicher-Udgaven standset

4d Avg 98. Rørvig
Nykøbing Sj.

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg antager, at De nu må være hjemkommen fra Deres Norgesfærd og sender Dem hermed min Tak for de venlige Linjer1, hvormed De mindedes d. 24d Juli.

Fra Hr. Lübecker har jeg jo i Mellemtiden fået Meddelelse om, at De har set Dem nødsaget til foreløbigt at standse Arbejdet på Blicher-Udgaven, og selv har jeg derfor også tilsidelagt det Udkast, jeg havde begyndt på, til Fortalen og Biografien. Jeg går da her og bestiller ingenting, hvad der unægtelig også bekommer mig bedst; og trods Blæst og Kulde er jeg da også 2 kommen rigtig godt til Kræfter i de tre Uger, vi nu har været her. I de sidste Dage har vi haft skikkeligt Vejr, men nu i Dag er Himlen atter overtrukken og Fjorden hvid af Skum.

Vil De hilse og takke Hr. Lübecker, der har vist mig den Venlighed at hæve mine Finanshovedkasse-Penge for Avgust for mig og sende mig dem, og modtag selv både fra min Kone og mig et "Velkommen hjem". På "Skrænten" står forhåbentlig alt vel til. De overbringer også nok dertil en varm Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Jeg vil ikke friste Dem herud i det upålidelige Vejr men blot anføre, at der går Damper fra Holbæk til Nykøbing 3 hver Mandag, Onsdag, Torsdag og Fredag Klk 11; fra Fredrikssund hver Tirsdag og Lørdag Klk 10½.

 
[1] Linjer: brevet kendes ikke. tilbage