Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Bakkegårds Alle 14. 4. marts 1897

Lykke på Rejsen


4/3 97.
Bakkegårds Allé 14.

Kære Hr. Hirschsprung!

Jeg har igen i Dag måttet trisse i Seng (sandsynligvis Influenza), og jeg får derfor ikke Lejlighed til personlig at ønske Dem og Deres Forældre en lykkelig Rejse. Så tag da her mit Levvel. Gid De må få megen Glæde og Udbytte af Deres Rejse.

Også min Hustru sender sine bedste Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.