Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Stenløse. 13. maj 1896

Nej tak til "Skrænten"

Stenløse
13/5 96.

Kære Hr. Hirschsprung!

Det er meget kedeligt; men til på Søndag har min Svigermoder og mine Svigerinder meldt sig herud for at bese vort Herresæde, og forøvrig er min Kone så ødelagt af den besværlige Flytning, at hun næppe turde indlade sig på så lang en Ekspedition som til Skodsborg. Hun har jo også et lille Barn, som hun dårligt endnu kan være så længe borte fra. Men vi siger begge vor bedste Tak for Indbydelsen og håber, at vi en anden Gang må give os den Glæde at følge den. Vi venter nemlig i 2 Forsommeren et længere Besøg af et ældre Familjemedlem, og til den Tid kan min Kone da løsrive sig.

Så ses vi vel altså næppe før Deres Rejse. Selv foretrækker jeg nemlig nu at komme fuldkommen til Ro her; jeg trænger til det. Jeg kommer derfor næppe til København, forinden De rejser. Derimod havde jeg tænkt at sende Dem en Part af Manuskriptet, for at Trykningen kunde tage sin Begyndelse. før De tager afsted. De talte om, at De vilde sætte Pris derpå. Men rimeligvis er Mols stadig så langt tilbage med sit Arbejde, at det dog ikke kan nytte noget at begynde så tidligt.

Nu ønsker jeg Dem en god og behagelig Rejse, og beder Dem at overbringe Deres Familje vor ærbødigste Hilsen og Tak.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

3 Efterskrifter:

1) Det eneste, der kunde rykke mig op af min landlige Ro, vilde være den Omstændighed, at Krøyer fandt Tid til at tegne det Portræt. Såsnart dette sker, er jeg parat. Jeg kan være derinde Kl 9¾ – og iøvrigt hele Dagen være til hans Disposition. Jeg fortryder iøvrig, at jeg ikke greb til den Gang, han endelig havde fået bestemt sig for en Dag. Så havde det nu været til en Side.

2) De må endelig hale Mols i begge Ørene og få ham til at tegne løs. Desuden må De opfordre ham til at kigge herud, når han har fået noget færdigt. Han behøver ikke derfor at ofre meget af sin Dag. Han kan i hvert Fald tage herud med Tog 320, så er han her 420; fra 1ste Juni kan han endda på Søn- og Helligdage tage med Tog 540, da der så går et sildigt Aftentog.