Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Gl. Kongevej 141. 27. april 1896

et par Sider i Renskrift

Gl. Kongevej 141.
27/4 96

Kære Hr. Hirschsprung!

Efter Deres Ønske sender jeg hermed et Par Sider Manuskript i Renskrift til Benyttelse ved et Par Prøve-Sider af den valgte Type. – Til Mols har jeg stadig intet hørt; træffer De ham, må De endelig pirre ved ham.

Jeg står nu til Disposition for Krøyer1 hvad Dag og Tid somhelst. Nu er det vel ikke værd at opsætte Sagen længere.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] P.S. Krøyer udførte forfatterportrætter til alle bindene i den serie Højsang skulle indgå i. tilbage