Henrik Pontoppidan til Aage Hirschsprung
Sendt fra Fredensborg. 21. december 1894

Kongstads smukke Omslagsbillede

Fredensborg
21/12 94.

D'Herr. Lybecker & Hirschsprung!

Mange Tak for de tilsendte Expl af "Natur" med Hr. Kongstad-Rasmussens smukke Omslagsbillede. Måtte De nu blot få lidt Fornøjelse af den.

Deres forbundne
H. Pontoppidan