Henrik Pontoppidan til Harald Herdal
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 26. oktober 1941

trods Savn og Ulykke


26/10 41.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Hr. Harald Herdal!

Min bedste Tak for Deres Hilsen og for den fortræffelige Bog1, hvormed De glædede mig, navnlig for Digtet "Tidsel". Nu, da jeg er bleven Invalid og daglig erfarer, hvordan det er at leve på Skyggesiden af Livet, kan jeg ikke læse om en Ungdom som Deres uden at føle, hvor begunstiget mine egne unge År var trods det meget, jeg følte som Savn og Ulykke. Min Kost var ganske vist fattig, 2 mine Klæder tarvelige. Men jeg havde et godt Helbred, og det hjælper over meget.

Jeg ønsker alt godt for Dem og Deres Familje i enhver Henseende.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: Blomstrende Tjørne (1941). tilbage