Henrik Pontoppidan til Else Heise
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 9. september 1928

Illustrationerne


9d Septb 28
Holmegårdsvej 2.

Redaktrice
Frk. Else Heise!

Jeg takker Dem for Deres Brev. Med Hensyn til Illustrationerne da har jeg intet Ønske udover det, at de må blive så få som muligt og udelukkende af dekorativ, ikke fortællende Art.

Som Titelvignet vil jeg foreslå: et Torv i en Købstad; som Slutningvignet: de gamle Pakhuse med Storkereden, som omtales i Fortællingens sidste Del. Som Emne for en større Illustration kunde jeg tænke mig Scenen på den 2 bøhmiske Kirkegård, bedst vel således, at den (af Hensyn til Virkningen af Lysene) henlagdes til Skumringen.

Så spørger De mig om Honoraret, og hermed bringer De mig lidt i Forlegenhed. Jeg kan dårligt bedømme, hvad en sådan Fortælling er værd for "Juleroser". Men vil De ikke sige mig, hvad Forlaget plejer at betale? Jeg kan da ikke tro andet, end at jeg vil være tilfreds med den samme Betaling.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.