Henrik Pontoppidan til Julie Hegel
Sendt fra Halls Allé 13. 23. maj 1909

den store Digtergubbe

[påtegnet: 312]
Halls Alle 13
23/5 09.

Kære Fru Etatsrådinde!

Det er grumme uheldigt for os, at vi netop i disse Dage er så stærkt engagerede. Sagen er den, at min Kones Broder1 efter ti Års Forløb er kommen her på et kort Besøg fra Rosario i det Indre af Argentina. Han kom i 2 Forgårs, og vi venter ham og den øvrige herboende Familje til Middag idag, så det er ganske umuligt for os at tage mod den venlige Indbydelse. Alligevel håber jeg at få Lejlighed til at hilse på den store Digtergubbe2, inden han forlader Landet. Jeg er meget glad ved at høre, at han husker mig. – Med de venligste Hilsner

Deres ærbødige og hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] min Kones Broder: Julius Carl Albert Kofoed, f. 28.1.1868. Han emigrerede til Argentina, hvor han kaldte sig Julio Carlos Alberto K. Han blev gift med Julia Moreno og fik flere børn. tilbage
[2] Digtergubbe: Bjørnstjerne Bjørnson og frue var kommet fra Berlin og boede nogle dage på Hotel d'Angleterre inden de rejste videre til Norge. Den 24.5. deltog de i "et større Selskab hos Hegel" (Politiken 25.5.1909. tilbage