Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 16. december 1915

skar mig i Hjertet

Snekkersten
16.12.15

Kære Hr. Direktør Hegel!

Samtidig med at tilbagesende vedlagte Honorar-Kvittering beder jeg om, at jeg må få endnu 500 Kr sendt herud. Jeg vil dermed have fået ialt 1500 Kr; men dersom det aftalte 2d Oplag af "Enslevs Død" udsendes og honoreres i År, vil jeg dog kunne nedskrive min Konto med c. halvtredje Tusinde Kroner, idet jeg også har et 3d Oplag af "Toldere og Syndere" at opføre på min Credit-Side.

Det skar mig i Hjertet at se, 2 at der var indheftet Reklamer i min Bog; men derved er der jo nu intet at gøre.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan