Henrik Pontoppidan til J.P.E. Hartmann
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg I. 29. maj 1890

den længste Tid i Paris

29de Maj 1890. Pileallé 7.
Frederiksberg I

Hr. Prof. Dr. phil. Hartmann
St. af. Dbg.p.p.

Som den, der for det kommende Stipendieår har fået tildelt det Anckerske Rejselegat for Digtere, tillader jeg mig herved – i Henhold til Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsnet – at meddele Hr. Professoren, at jeg i tilstundende Juni Måned agter at påbegynde min Rejse, og at det er min Hensigt på denne at opholde mig i Sverig, Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien, fornemmelig i disse Landes Hovedstæder og den længste Tid i Paris.

i Ærbødighed
Henrik Pontoppidan.

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage