Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
30. august 1942

den nye Plage

30t Avg. 42.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Det gjorde mig ondt at læse om den nye Plage, De har fået at tumle med. Jeg kender ikke noget til den nævnte Ting, så jeg har let ved at være tålmodig. Jeg ønsker Dem alt godt!

Deres hengv.
H. Pontoppidan.