Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 26. februar 1941

vort Privatliv dobbelt privat


26 Febr.41
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Det skulde gøre mig ondt, dersom De har opfattet min Tavshed som Udslag af Ligegyldighed. Det er det ikke. Det er mine Øjne, der er svækkede og skal skånes.

At De savner Forlag til Deres Bog "Tilbage til Gud" beklager jeg oprigtigt; men Tidsforholdene bevirker med deres Alvor, at vort Privatliv må 2 træde i Baggrunden og blive dobbelt privat. Jeg beder Dem modtage venlig Hilsen og alle gode Ønsker fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.