Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 8. april 1940

Tak


8 April 40.1
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære H.P.E. Hansen!

Mange Tak for Deres elskværdige Blomsterhilsen og modtag til Gengæld mine bedste Ønsker for Dem selv og Deres syge Datter.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] årstallet usikkert p.gr.a. rettelse. tilbage