Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 12. september 1939

"Europa kalder"

Holmegaardsvej 2. d.12/9
1939.

Forfatteren Hr H P E Hansen!

Hr Pontoppidan der for Tiden ikke selv er i Stand til at skrive, sender Dem hermed sin Hilsen og Tak for tilsendte Breve og lykønsker til, at "Europa kalder" nu vil udkomme i hvert Fald delvis. Hr Pontoppidan glæder 2 sig til at læse Bogen naar den foreligger.

Ærbødigst
K Larsen.