Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 25. november 1936

Takker

Holmegaardsvej 2. 25/11 1936

Hr Forfatter H P E Hansen!

Hr Pontoppidan hvis svækkede Syn og Hørelse stadig forvolder ham Vanskeligheder beder mig takke Dem for Deres sidste Hilsener1.

Ærbødigst
K Larsen.

 
[1] Hilsener: kendes ikke. tilbage