Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 13. august 1929 (omtrentlig datering)

oversavlet af en Skabekrukke

Avg. 29 [13.8.19291] Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Så har altså også De set, at Johannes Thrap-Meyer2 er død. De nærmere Omstændigheder ved dette sørgelige Dødsfald kender jeg ikke. Han led af en alvorlig Nyresvaghed (Brights Syge); om det er den, der så pludseligt har slået ham ned, véd jeg ikke. Jeg havde Brev fra ham et Par Dage forinden. Intet deri tydede på, at Afslutningen var så nær. Han havde nylig været på en 3 Måneders Tur i Paris sammen med en Kusine, og boede nu hos sin Mor på den gamle Herregård Nordre Sten i Ringerige, Familjens Stamsæde, som han elskede højt. Her må det så vel være, at Døden har indhentet ham. – Han skal have været en høj, smuk 2 Mand med et indtagende Væsen. For et halvt Årstid siden giftede han sig med en kvindelig Læge, som han havde lært at kende under et Hospitalsophold kort i Forvejen. Han var en stor Begavelse, begyndte som Maler, hvad man i hans første Bøger også tydeligt mærker (til Skade for dem). Personlig har jeg jo aldrig mødt ham. Da han havde sendt mig sin første Bog3, skrev jeg i mit Brev til ham, at han vistnok ikke kunde være nogen ung Mand længere. Han svarede tilbage, at mit Indtryk for så vidt var rigtigt, som han – skønt kun i Midten af Tyverne – allerede følte sig tilårs. Det var hans Slægts store Forhistorie, der skabte denne tidlige Følelse af Ælde for ham. Hans sidste Bog "Anakreons Død" er sikkert hans bedste. Men også den varer jo desværre kun et Fragment.

De skriver om Fru Michaëlis' Hyldest til Hamsun på hans 70 Års Fødselsdag. Jeg ser kun sjelden "Politiken", og kender heller√ ikke den Artikel4. Men jeg har jo tidligere set hende besvime offenlig, enten af Henrykkelse eller det modsatte. Det gør mig mest ondt for Hamsun. Det må ikke være behageligt for ham at blive oversavlet af en Skabekrukke i alles Påsyn.5

Den Bog6 "Landlyst", som De nævner i Deres Brev, kender jeg ikke; jeg læser kun lidt, og det meste af den unge Literatur er terra incognita for mig. Jeg glæder mig nu til snart at se Deres nye Bøger fremkomme, – de har jo været bebudet længe, og der er snart så mange, at jeg har vanskeligt ved at holde Tal på dem.

Gode Ønsker!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] omtrentlig datering, jf. Hansens brev af 11.8.1929, som der her svares på. tilbage
[2] Thrap-Meyer: døde 9.8.1929. Hansen havde skrevet til Pontoppidan herom 11.8.1929. tilbage
[3] Bog: romanen Egoister, 1927. tilbage
[4] Artikel: fra 4.8.1929. tilbage
[5] Hansen skrev 11.8.1929: "Jeg var ved at faa aandelige Brækfornemmelser ved at læse Karin Michaëlis Hyldest i Politiken til Knut Hamsun […] Guderne bevare mig for at komme ud for hendes Beundring […]" tilbage
[6] Bog: roman af Steen Christensen, 1929. tilbage