Henrik Pontoppidan til Axel Hansen
Sendt fra Louisenstrasse 51, Berlin. 29. oktober 1890

fotograferet i Arbejdsværelse

Louisestrasse 51
Qgb. I Treppe
Berlin
N.W.1

Da jeg for Øjeblikket bor i Berlin og ikke kommer til Kjbhvn foreløbigt, må jeg give Afkald på den Fornøjelse at blive fotograferet af Dem. For et Årstid siden blev jeg fotograferet af en Amatør i mit Arbejdsværelse. Dersom De skulle kunne benytte dette Billede til et nyt Fotografi, står det til Deres Tjeneste, blot de sender mig et Par Ord.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan

 
[1] Postkarte adresseret til "Hr. Kgl. Hof fotograf Georg Hansens Sønner / Adr: Hr. Axel Hansen / St. Kongensgade 28 / Kopenhagen K / Dänemark"; poststemplet "Berlin N.W. 29/10 90 8-9 N". tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage