Henrik Pontoppidan til Richardt Gandrup
24. december 1925

Kinden været skikkelig

Julen 25.

Kære Hr. Richardt Gandrup!

Tak til Dem og Deres Frue for venlig Julehilsen1. Både min Kone og jeg gengælder Deres gode Ønsker, den første fra Sengen, hvor hun til vor Bedrøvelse har 2 måttet tilbringe det meste af Efteråret. Jeg har selv haft det så nogenlunde. Rigtignok er jeg lige kommen på Benene efter et af mine sædvanlige små Feberanfald; men Kinden har været ganske skikkelig det sidste halve År, og det er det afgørende for mig. – Et lykkeligt Nytår for begge vore Familjer! [fortsat nedad i venstre margin:]

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Julehilsen: kendes ikke. tilbage