Henrik Pontoppidan til Richardt Gandrup
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 12. februar 1924

glæder mig til at se Dem


12.2.24.
Overg. n. V. 15.

Kære Hr. Rich. Gandrup!

Jeg er netop kommen hjem, og glæder mig nu til at se Dem i Morgen. Men rask er jeg ikke bleven, og udelukket er det ikke, at jeg må sidde stille og agere stum Person. Dog, det vil måske ikke være nogen Skade til, da jeg i Sommer vistnok misbrugte Deres Tålmodighed ved at benytte min kortvarige smertefrie Tilværelse til at udfolde en sand Gert Westphalersk Snakkesalighed. Hvilket altså nu har hævnet sig. Der har været Dage, da jeg ikke har kunnet sige et Ord.

Forhåbenlig får jeg i Morgen en af mine gode Dage. Vil det kunne passe Dem at drikke Deres Eftermiddagste her Klk 3? Jeg formoder, at De har Deres Aftener her i Byen besat (med Teaterbesøg o.l.). Jeg vilde ellers have bedt Dem at spise til Middag sammen med os Klk 6. Skulde dette mod Forventning kunne lade sig gøre, vil De nok sende os et Par Ord√ derom pr. Telefon (Amager 4512).

Deres hengivne
H. Pontoppidan