Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
24. december 1930

Teblade

Julen 1930.

Kære Galschiøt!

Hvor var det en fin og kærkommen Gave! Jeg sender en Tak til alle, der har bidraget til, at en tilfældig henkastet Bemærkning fik et så overraskende Resultat. Jeg plejer ikke at være så heldig med mine henkastede Bemærkninger. Første Gang, Else kommer her, skal Beholdningen indvies, – og så véd jeg, at Teen bliver lavet efter alle Kunstens 2 Regler – og de er jo ret indviklede.

For første Gang i seks Måneder havde jeg i Går Brev fra Steffen. Han har skrevet tidligere; men hans Breve er gået tabt under Revolutionen. Der var den Gang streng Brevcensur. Nu er Forholdene rolige derovre; men jeg synes at mærke på hans Brev, at han ikke tror på, at Roen vil vedvare. Landets økonomiske Forhold er for elendige, og Korruptionen er ikke til at få Bugt med.

Med Ønsket om en god Jul for hele Reberbanen lige ned til Vips (eller er det Strips?).

Deres hengivne
H. Pontoppidan.