Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Svendborg. 30. august 1927

hold et Øje med Tanketorskene


30/8 27.
Højskolehjemmet.
Svendborg.

Kære Galschiøt!

Jeg har haft medfølgende tre Ark Korrektur liggende nogle Dage. Jeg har ventet på Fortsættelsen, for at De kunde få et lidt fyldigere Indtryk af Personer og Sceneri, end disse tre Ark giver; – men Fortsættelsen er stadig udebleven, og nu sender jeg altså, hvad jeg har. Bogens Titel er "Mands Himmerig". Det hele bliver kun c. 18-19 Ark1, da jeg – hvad De vistnok straks vil se – har bestemt mig for 2 den størst mulige Sammentrængthed. Men Personlisten er ret lang, og der er en Del Kulisser at opstille, så der går jo nogle Ark med at sætte Handlingen i Gang.

Nu må De endelig love mig at løbe Korrekturen igennem med en Harefod og ikke lade Dem standse af Inkonsekvenser i Retskrivningen og lign. De veed, at bare der skal slettes et Komma, må – efter den nye Måde at tælle på – hele Linjen sættes om, og der risikeres derved, hvad der er sket to Gange i medfølgende Ark, at en anden Linje helt falder ud. Alvorligere Tryk- 3 eller Skrivefejl må naturligvis nødig oversees; og det er særlig de sidste (d.v.s. Tanketorskene), jeg vil bede Dem have et Øje med. –

Jeg kommer ude fra Hospitalet. Min Kone fik i Går et Tilbagefald med ret høj Feber og stærke Smerter. Nu til Morgen er det noget bedre, men hun lider meget. Det er i Dag Einars Fødselsdag. Den 1ste Septb begynder hans Ferie, der varer til Oktober. Dersom ikke min Kones Tilstand forhindrer det, tager vistnok både han og Else til Rørvig. Deres lille Hus deroppe står jo tomt nu, – de havde lejet det ud i Sommerferien for en ganske god Betaling – og Vejret tegner jo godt 4 i Øjeblikket. En Søster til min Kone vil have Opsyn med Børnene, mens de er borte. Jeg selv bliver foreløbig her på Højskolehjemmet; men jeg længes ofte meget efter Helsingør.

Trods det grimme Vejr synes De jo at have haft en god og fornøjelig Sommer. Det glædede os alle at læse derom. I det hele skal De ret have Tak for Deres Brev med det imødekommende Svar på min Anmodning. Bare De nu ikke må fortryde det!

Hjertelige Hilsner fra os alle.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] 18-19 Ark: Bogen blev på lidt under 18 ark: 282 s. tilbage