Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Råstrup Kursted, Svendborg. 8. september 1918

på Vegetarpensionat

Råstrup Kursted.
Svendborg.
8.9.18.

Kære Galschiøt!

Det var vistnok heldigt, at De ikke lod Dem overtale til at forsøge en Grønkålskur sammen med os her i dette Vegetar-Pensionat1. Det kan i ingen Henseende måle sig med Tyringe og er nærmest en Slags Missionsanstalt for Vegetarer af den strengeste Observans. For vort Vedkommende mildnes dog Spisereglerne foreløbig en Del, idet det er blevet os tilladt at få Æg til Morgen- og Aftensmaden, og iøvrigt er Anstaltens Priorinde så elskværdig mod os og så omhyggelig for vort Velbefindende, 2 at vi ingen Grund har til Beklagelse. Det er vor egen Skyld, at vi ikke i Forvejen undersøgte Forholdene. Beliggenheden er også prægtig, men Værelserne er små hvidkalkede Celler, og da det er forbudt at ryge indenfor Klosterets Grund, og man√ også på anden Måde får sin personlige Frihed beskåren, går man om her med en morsom Fornemmelse af at være bleven umyndiggjort. Når jeg ude i Skoven har røget mig en Cigar eller inde i Svendborg har stjålet mig til at drikke en Kop Kaffe, vender jeg tilbage med en betynget Samvittighed som en Munk, der haver haft Omgang med Djævlen.

Hvorlænge vi kan finde os i denne Anbringelse i en Gangkurv, veed jeg i 3 Øjeblikket ikke; men længere end til Oktober bliver vi i hvert Fald ikke, og dersom De så til den Tid vil give os Husly i "det gamle Hus" for Vinteren, tager min Kone og jeg med megen Tak mod det smukke Tilbud. Vi længes begge efter at få vor Selvstændighed tilbage. Trods al Bevægelsesfrihed har den i Virkeligheden været os berøvet det sidste År. Desuden venter vi os megen Oplivelse af Deres Naboskab, og det ikke alene med Tanken på Bridgen. Jeg længes altid efter at sidde i Deres store Lænestol. Hver Gang jeg synker ned i den, siger jeg til mig selv, at her er godt at være.

Vær nu hjertelig hilset også fra min Kone, som en af Dagene skriver til 4 Ellen for at træffe nærmere Aftale med hende. Selv vil jeg sætte mig i Forbindelse med Wright & Svendsen for at sikre mig Brændsel. Her går vi allerede og fryser, skønt vi har Værelser mod Syd. Gid vi dog snart måtte få lidt Varme!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Vegetar-Pensionat: Raastrup Kursted blev grundlagt 1917, vistnok inspireret af den schweiziske læge Bircher-Benners ideer om råkost som universalmiddel til helbredelse af alvorlige sygdomme som f. eks. kræft. I Danmark tog den omstridte læge fru Nolfi ideerne op. tilbage