Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Snekkersten. 23. november 1916

kun dårligt se ved Lys

Snekkersten.
23.11.16.

Kære Galschiøt!

Det var en lang afbrydelse! Men nu kommer vist til Gengæld Arkene fygende ind til Dem, og jeg selv følger en Dag med, når jeg får Tid. Disse mørke Dage er mig til meget Kval. Jeg kan, som De veed, kun dårligt se ved Lys, og vi har jo næsten ingen Dag.

Venligste Hilsner fra den endnu ret matte Frue med de mange Titler og Navne, og fra

Deres hengivne
H.P.

[MG har skrevet sine notater til Favsingholm på brevets bagside:]

66L. 1 f. o.Magier
" " 2 f. n.oven|i|købet
67 " 4 f. o.forsvunden af Jord.s Overfl.
68 " 3 f. o.tilbagetrukkent
" " 8 f. n.Besique (hvorfor kurs.)
697 f o.hen over
7011 f. n.Foraarets første Blomster
759 f. o.Værsgod (66 10 f.n. værsgo')
762 f. o.Skt. Hans
7711 f. o.vendt tilbage igen
781 f. n.smilt
8111 f. o.sidste Samtaler med ham
816 f. n.som det jo egenlig
821 f. o. ? ?
8513 f. o.et Aars Tid siden
874 f o.hen over
3 f. n.helt ukendeligt
937 f o.aller=uheldigste [i ét ord]
993 f. o.ved at ønske, det var
1021Øjenlaag
10hundrede tusinde
1041tyve tusind (se Side 3, 27 og 28)
6fem tusind
11 " "
12 " "
10516 " "
1073Armébefaling
9Stensballe
1093mangehodede
10814 f. n.en helt anden Mand
13111 f. o.Omtumlen
1334 f. n.Kompagnis
1347 f. o.Nathalie-Koldingske
2 f. n.Gretes Forældre
1371 f. n.sk Bil
1396 f. o.holde saa meget af ham
1408 f. n.Elysiums
1419 f. o.Begravelser
146 Autoritet