Henrik Pontoppidan til Gunnar Fog-Petersen
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 25. november 1920

hans Abekatteri

Overgaden n. Vandet 15, C
25.11.20.

Kære Hr. Landstingsmand Fog-Petersen!

For det Tilfældes Skyld, at De skulde ville vise mig den Venlighed i Deres Blad at optage det Indlæg1, jeg sendte Dem igår, eftersender jeg disse Linjer for at bede Dem rette Udtrykket "Komedianten i ham"2, der er brugt om Bj. Bjørnson, til "Aktøren i ham". Det sidste er mildere; og det er virkelig såre langt fra, at jeg har tilsat al min Pietet for gamle Bjørnson. Trods al hans Abekatteri, der blev skæbnesvangert for ham selv som for os andre, var han dog Tidens mægtigste Skikkelse, rigere og mangfoldigere end nogen af sine Samtidige, endnu i sin Alderdom det mest levende Menneske i Verden.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan

 
[1] Indlæg: blev trykt i Aalborg Venstreblad 27.11.1920. tilbage
[2] Komedianten: rettelse blev ikke taget til følge. tilbage