Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Rørvig. 29. juli 1940

den unge Slægt er frugtbar


29 Juli 40
Rørvig.

Kære Hr. Carl Dumreicher!

Hjertelig Tak for Deres Fødselsdagshilsen1 og for den værdifulde lille Bog, der fulgte med som Gave. Den vil sikkert ofte være i mine Hænder. I Øjeblikket er jeg dog√ optaget af Rørvig og Rørvig-Minder her i Familjekredsen, som er trofast i sin Kærlighed til Stedet. Jeg selv har været her et Par Uger; men nu tænker jeg også på at vende hjem i en nær Fremtid, og så bliver der forhåbenlig Lejlighed til at mødes.

De har altså haft en lille 9 Måneders Dame at underholde Dem med i Sommer. Mine Tanker har til Tider sværmet om et Par nye, månedgamle Oldebørn, den ene i Horsens, den anden i Skanderborg, hvor Tove nu bor. Kvinderne i den unge Slægt er frugtbare. Trods Krig og Ufred spreder de Glæde og Fremtidshåb omkring sig med deres Små.

Blot disse Linjer i Dag med en fornyet Tak og mine bedste Ønsker for Dem og Deres Familje

Deres hengivne Ven
H. Pontoppidan.

Tilgiv mig det, dersom jeg en af Dagene ulejliger Dem med at skrive udenpå et Brev til 2 Randrusianersamfundet, hvis Adresse jeg ikke husker.

 
[1] Fødselsdagshilsen: kendes ikke. tilbage