Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 17. august 1939

De er altid velkommen


17.8.39.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. Dumreicher!

De har sikkert ikke kunnet begribe, hvad Vorherre har gjort af mig, siden De ikke har hørt fra mig så længe. Jeg skal forsøge at forklare Dem det. Den 24de Juli var jeg i Rørvig og fejrede her min Datters og Svigersøns Sølvbryllup samtidig med, at jeg selv var Genstand for Lykønskninger i Anledning af Fødselsdagen. Da jeg straks efter kom tilbage til Ordrup, fandt jeg jo her det elskværdige og indholdsrige Fødselsdagsbrev1, De glædede mig med, Brevet med Beretning om Deres Rejseoplevelser i Holland og Deres Indtryk fra Danzig og Gdynia. Men da jeg vilde svare på det, kom der Meddelelse til mig fra Rørvig om, at der var kommet et stort Brev2 til mig, som formodentlig var fra Dem. Jeg bad om straks at få det tilsendt, så jeg kunde besvare begge Brevene på samme Tid; men først i Aftes – efter mere end 14 Dages Forløb – kom det mig i Hænde, bragt mig af min Datter og Svigersøn personlig, men uden nogen virkelig Forklaring på Grunden til Forsinkelsen. De er først i disse Dage kommen tilbage her til Byen, og jeg formoder, at Brevet er blevet forlagt eller glemt, indtil det nu ved Oprydningen i Rørvig 2 er kommen for Dagen.

Men hvordan det nu forholder sig dermed, det vigtigste er, at Brevet og dets værdifulde Indhold nu er kommen tilveje, og at jeg endelig kan få sagt Dem Tak både for dette Brev og for det forrige. Begge har de været mig kære Vidnesbyrd om Deres uforandrede Venskab for mig, et Venskab, som jeg skatter højt og grumme nødigt vilde have undværet. Den lille Bog3 om Fiskeriet i Randers Fjord og Gudenå vil sikkert ofte være i mine Hænder, og det ikke alene på Grund af dens Nydelighed, men også for Indholdets Skyld. Ved at kigge i den har jeg allerede mærket, at den fængsler mig. Randers Turistforenings Reklamehefte har jeg ligeledes haft Glæde af. Det er usædvanligt smagfuldt af et Reklameværk at være.

Jeg håber, at jeg vil få Dem at se, inden De nu om kort Tid igen drager på Rejse. De er altid velkommen, til Frokost eller Middag, ganske som det passer Dem, blot De forinden vil underrette Frk. Larsen (Ordrup 2766). Vær indtil da hjertelig hilset fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Fødselsdagsbrev: kendes ikke. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage
[3] Bog: formentlig A.C. Johansen og J.Chr. Løfting: Om Fiskebestanden og Fiskeriet i Gudenaaens nedre Løb og Randers Fjord, 1919. tilbage