Henrik Pontoppidan til Jonas Collin
Sendt fra Havreholm pr. Esrum. Januar 1887

ikke meget indbydende

[påført med fremmed hånd:] Januar 1887.


Mandag.
Havreholm
pr. Esrom

Højstærede Hr. Collin!

Hjemkommen fra en Rejse modtager jeg i Dag Deres venlige Brev, og har jeg herved den Fornøjelse at sende Dem det ikke meget indbydende Manuskript1 til "Ung Elskov".

Deres ærbødigst forb.
Henrik Pontoppidan

 
[1] Manuskript: befinder sig på KB i Collinske Samling 418,4º. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage