Henrik Pontoppidan til Rasmus Christiansen
Sendt fra Hillerød. 19. november 1902

heldig med Omarbejdelsen

19d Novb 1902. Hillerød

Kære Hr. Christiansen!

Det forekommer mig, at De har været meget heldig med Omarbejdelsen af de to Billeder. Det, hvorpå Fruen befinder sig alene, er helt ud ypperligt. Kunde De i det andets Udtryk (hos hende) få lidt mindre af det, der kan opfattes som Koketteri, vilde også det i alle Henseender være, som det skal. Borgmesteren er udmærket. Fruen altså endnu√ ikke dødsmærket nok her.

I det førstnævnte Billede må der gøres en lille Rettelse. På Toiletbordet skal man nemlig se et Blomsterglas med 3 langstilkede, noget medtagne Roser samt et Kabinets-Fotografi (oprejst).

Noget nyt Motiv har jeg i Øjeblikket vanskeligt ved at give Dem. Men om De ikke 2 en Aftenstund selv smutter herop, skal De inden længe høre nærmere fra mig.

Venlig Hilsen

Deres hengv.
H. Pontoppidan.

Mon ikke Pøllen under hendes Hoved skulde bort? Den vil let komme til at se ud som en Hårpung, og den er ikke nødvendig.