Henrik Pontoppidan til Ernst Christiansen
Sendt fra Svendborg. 8. august 1927

en Landsmand på Kampfronten


8d Avg. 27.
f.T. Svendborg

Hr. Redaktør Ernst Christiansen
Flensborg

Altfor sent har jeg fået at vide, at også De var med til at glæde mig på min 70 Års Fødselsdag med den smukke Gave fra Venner, som Vilh. Andersen overbragte mig. Jeg behøver vist ikke at forsikre, at det er mig særlig kært at vide mig så venlig erindret af en Landsmand på Kampfronten sønden for Grænsen. Vil De modtage min hjerteligste Genhilsen og Tak.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.