Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
Sendt fra Skagen. 23. april 1913

ingen sådan Opstrammer behov

Skagen.
23.4.13.

Kære Lykkelige!

Blot en lille Efterskrift for at aflive et Par Misforståelser. Størrelsen af det Honorar1, "Politiken" anviste mig, har jeg aldrig kritiseret, kun det, at der overhovedet sendtes mig et Honorar. Du bad mig om at skrive nogle Linjer i Anledning af en fælles Vens Fødselsdag, hvad jeg altså gjorde. Men det er min Følelse imod at lade mig betale for sligt, tilmed "pr. Linje".

Du anbefaler mig Journalistik som Livsvækker, Appetitsnaps. Jeg takker, men jeg har ingen sådan Opstrammer behov hverken for Ånd eller Legeme. Ganske vist, en Sygdom som min 2 sidste efterlader visse Mærker. Der er jo faktisk klippet noget ud af mig, som ikke erstattes, så jeg bliver for såvidt aldrig mere helt normal og kan heller ikke føle mig som sådan. Men vil du hilse Koppel2 og sige, at han dog rimeligvis ikke foreløbig får Lejlighed til at skrive min Nekrolog, hvad jeg i visse Måder beklager, da han er en af dem, i hvis Hænder jeg med mest Tryghed vilde betro mit Eftermæle.

Jeg kunde unde dig at leve disse smukke og stille Solskinsdage som jeg, i pragtfulde Omgivelser og godt Selskab. Både Ancher og Locher3 kender du vist. Vi ses ofte om Aftenen til en dansk Dram og et Spil Kort.

Vær nu atter hilset!

Din Ven
HP.

 
[1] Honorar: for digtet til Brandes. tilbage
[2] Koppel: Valdemar Koppel. tilbage
[3] Locher: maleren Carl Locher. tilbage