Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
Sendt fra Skagen. 17. april 1913

Hyæner, Aber og Kameler

f.T. Skagen.
17.4.13.

Kære Cavling!

Jeg finder mellem mine Papirer medfølgende Honorar-Anvisning, sendt mig af "Politiken" for over et År siden. Jeg formoder, at det er Betaling for det Digt, jeg sendte Bladet i Anledning af Georg Brandes 70 Års Fødselsdag. Når jeg ikke har hævet Honoraret, er det velsagtens, fordi jeg har ment, at en sådan Hilsen ikke skulde honoreres, hvad jeg sikkert heller ikke har forlangt; og forresten plejer jeg selv forud at fastsætte også√ Prisen på mine Arbejder. Men da jeg antager, at Pengene stadig ligger til Udbetaling, og da "Politikens" 2 Aktionærer ikke trænger til dem, vil jeg bede dig om at lade dem hæve til Brug for en eller anden af Bladets mange Indsamlinger – ganske efter dit eget Skøn. Jeg anmoder kun om, at mit Navn holdes udenfor, og at Pengene indleveres under Mærket "Et Honorar". Var jeg i København, kunde jeg have gjort det selv og behøvede ikke at ulejlige dig; men du tilgiver mig nok, at jeg bruger dig som Mellemmand i dette Tilfælde.

Jeg var ked af, at jeg ikke fik dig at se under mit Københavnsophold. Jeg veed godt, at det er ikke din Skyld. Du var så elskværdig at indbyde både mig og min Kone til stor Middag. Vi selv havde indrettet os 3 ganske feltmæssigt, havde ikke engang egen Lejlighed, så vi var ikke i Stand til at gøre Gengæld. Ses vi ikke før, så sker det nok, når du engang, som du har bebudet, trækker dig tilbage fra Manegen og dens dresserede Hyæner, Aber og Kameler for at henleve dine ældre År som Emeritus på Frederiksberg. Det skal da blive rart at ryge en Fredscigar med dig og tale om gammelt og nyt.

Vær venlig hilset fra

din gamle Ven
Henrik Pontoppidan.