Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
Sendt fra Frederiksborg. 8. december 1905

noget at tale om

Frederiksborg
8d Decb. 1905.

Kære Ven!

Jeg har ventet med at besvare dit Brev, fordi jeg jo gerne først skulde have Vished for, at "Lykke-Per" virkelig også kommer til at foreligge nu på Julemarkedet. Når jeg tænker på, at vi kun har 14 Dage til Juleaften, og at der endnu mangler 3 Hefter, anser jeg det for tvivlsomt, at Bogen bliver færdig.1 Sætningen er ganske vist tilendebragt; det er med selve Trykningen, det kniber – og sagtens er der andre Ting, der absolut skal være færdige.

Imidlertid håber jeg, at vi ikke af den 2 Grund går tabt af dit Besøg. Vi er hjemme på Søndag og endnu næste Søndag; men i Julen er vi borte. Vi kan vel nok have noget at tale om, selv om det ikke bliver om "Lykke-Per"?

Mange Hilsner!

Din hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] færdig: Det blev den. 19. december forelå de 32 hefter i indbunden stand hos boghandlerne. tilbage