Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
3. februar 1892

Viggo i Pilealléen

[Onsdag] 3/2 92.

Kære Ignotus!

Jeg må lade Kasinomaskerade1 fare! Det smerter mig, jeg vilde svært gerne med, men jeg må opgive det.

Viggo2 kommer altså ud i Pileallén i Morgen3. Jeg må desværre tage mit Løfte om selv at afhente ham tilbage. Børnene ville nemlig absolut have, at Viggo skulle komme allerede Klokken 12½, til hvilken Tid et Par andre Børn var sat Stævne, – og på det Klokkeslet kan jeg ikke 2 være til Disposition. Men Viggo er vel også nok Mand for at overtale en anden til at gøre ham Følgeskab.

Mange Hilsner til Fruen. Jeg véd, der vilde blive himmelsk Glæde i Pilealléen, om hun vilde gøre sig til Viggos Ledsager.

Mor dig godt sammen med din Politiassistent!

Din hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Kasinomaskerade: På Kasinoteatret i Amaliegade blev der gerne ved fastelavnstide afholdt maskerade. Annonce i Politiken 3.2.1892 under Forlystelser: "Kasino / Imorgen ingen Forestilling. 3dje Maskerade." tilbage
[2] Viggo: Henrik Cavlings søn, f. 15.8.1887 og således jævnaldrende med HPs søn Hans, f. 28.10.1886. tilbage
[3] i Morgen: 4. febr. er HPs datter Johannes fødselsdag (f. 1884). tilbage