Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
Sendt fra Pilealle 7. 21. januar 1889

hilse på Dem personlig

Pileallé 7.
21/1 89

Hr. H. Cavling!

Tak for Deres venlige Henvendelse. Desværre ser jeg mig ikke i Stand til at kunne deltage i Festen. Det skulde ellers særlig have glædet mig at kunne komme til at hilse på Dem personlig. Men dertil tilbyder der sig vel nok en Gang en anden Lejlighed.

Deres ærbødigst forbundne
Henrik Pontoppidan.