Henrik Pontoppidan til Jørgen Bukdahl
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 4. februar 1930

et Modsigelsens Tegn


4.2.30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Bukdahl!

Det har været mig lidt underligt at skrive Deres Navn i en Bog, som De selv har købt. Havde jeg vidst, at De vilde sætte Pris på at eje "Lykke-Per" med en Dedikation, skulde jeg med Glæde have sendt Dem et Eksemplar. Ingen har forstået den Bog bedre, ingen med finere Fornemmelse følt dens urolige Puls under alt Dødkødet.

At Deres egen Bog1 vilde ægge til Modsigelse, var vel kun, hvad De havde ventet. Det gælder jo forøvrigt hele Deres Forfatterskab, og jeg kan godt forstå, at det undertiden kan 2 forstemme Dem. Men at være et Modsigelsens Tegn er jo ikke det værste for en Skribent, allermindst i disse Tider, hvor næsten alt er blevet Akklamation og Jubilæum.

Med gode Ønsker

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Bog: Dansk national Kunst, 1929. tilbage