Henrik Pontoppidan til Johannes Buchholtz
Sendt fra Svendborg. 27. september 1927

Struer og Omegn


27/9 27.
f.T. Svendborg.

Kære Hr. Johannes Buchholtz.

For en Månedstid siden vilde jeg skrive til Dem; men så læste jeg i en Avis, at De var rejst til København. Jeg veed ikke, om De nu er kommen tilbage til Struer og de limfjordske Østersbanker, hvorom så manges Tanker i denne Tid forventningsfuldt og taknemlig kredser, men i hvert Fald vil jeg ikke opsætte længer at takke Dem for Deres venlige Brev og besvare Deres Spørgsmål om "Den stærke Smed". Det forholder sig ikke rigtigt, hvad en 2 Mand har villet indbilde Dem, at jeg også har kendt den Smed og skrevet om ham. At jeg har opholdt mig i Struer og Omegn1, skal ikke benægtes; men mine Oplevelser dér var af en ganske anden Art. Min Omgang var bl.a. Cirkusfolk, nemlig Familjen Miehes ældre Generation, der ejede en Bondegård ved Hurup, hvor den havde Vinterkvarter. Familjens gamle Dansebjørn var efterhånden bleven så ondskabsfuld, at den måtte skydes, og jeg blev i den Anledning budt ud til Gården på Bjørnebøf. Jeg havde kendt Mieherne i flere År, og blandt Familjens Venner var også den nuværende Teaterchef2, den Gang Landvæsenselev i Nordsjælland 3 et Sted. Stærkt forelsket som han var i en af de unge Døtre, tænkte han for Alvor på at lade sig optage i Trup'en som Klovn. På ham passer da virkelig Goethes paradisiske Ord, at hvad man i Ungdommen begærer, opnår man med Alderen til Overflod.

Jeg sender Dem "Smeden" tilbage, da De rimeligvis vil optage Fortællingen i en ny Novellesamling. Indledningen er jo så ypperlig.

Og så blot en Hilsen med gode Ønsker fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Stuer og Omegn: Vi har ingen andre underretninger om HPs ophold og kan derfor ikke tidsfæste det; heller ikke hans kendskab til Miehe-familien véd vi andet om. tilbage
[2] Teaterchef: William Norrie (1866-1946) teaterchef på det kgl. teater 1924-30. tilbage