Henrik Pontoppidan til Johannes Buchholtz
28. juli 1927

Genhilsen og Tak

[Til Johannes Buchholtz, trykt takkeskrivelse]

De mange, fra hvem jeg i disse Dage har modtaget opmuntrende Beviser paa Venskab og Forstaaelse, sender jeg hermed hjertelig Genhilsen og Tak.

Den 28. Juli 1927.

Henrik Pontoppidan