Henrik Pontoppidan til Johannes Buchholtz
11. juli 1918

indtagende Stil

11.7.18.

Hr. Johannes Buchholtz!

Jeg finder ingen særlig Grund til at lykønske Dem i Anledning af Udfaldet af Novellekonkurrencen til "Julstämning"1; men jeg vil gerne benytte Lejligheden til at sende Dem en Hilsen og trykke Deres Hånd på Frastand. Skønt de tre udvalgte Noveller blev mig forelagte til Bedømmelse i det svenske Sprog – og naturligvis uden Forfatternavne – kendte jeg Dem næsten øjeblikkelig på Deres levende Fortællemåde og indtagende Stil, og forresten kunde det heller ikke 2 forundre mig, at netop De blev den udkårne blandt danske Fortællere. At De, som jeg idag ser af Aviserne, kun har fået 3de Præmie, er ikke min Skyld. Jeg skulde forøvrigt tro, at om Deres Fortællings Slutning ikke havde været lidt almanakagtigt, vilde den – trods Emnets Ubetydelighed – ved sin Ynde og sit Skælmeri have besejret også de to sidste Konkurrenter.

Nu har De lidt et lille Nederlag; men det har De Lov til at smile af efter så store Sejre.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Julstämning: svensk julehæfte, som i foråret 1918 udskrev en dansk-norsk-svensk novellekonkurrence. Komitéen der skulle udvælge den bedste danske novelle bestod af Sophus Michaëlis, Hans Brix og Sten Drewsen. Overdommerne – en fra hvert land – var Pontoppidan, Gunnar Heiberg og Verner von Heidenstam. 1. præmie (3000 kr.) gik til Sigurd Hoel, 2. præmie (2000 kr.) til Carl Svensson-Graner og 3. præmie (1000 kr.) til Buchholtz. (Politiken 11.7.1918). tilbage