Henrik Pontoppidan til Georg Brøchner
Sendt fra Snertinge. 3. august 1902

det engelske Publikums Smag


3de Avg. 1902.
Snertinge

Højstærede Hr. Georg Brøchner!

Mig bekendt er kun "Det forjættede Land" og en af mine allerførste Småting ("Mimoser") udgiven på engelsk. En Dame udbad sig for et Par År siden Tilladelse til at udgive nogle andre af mine Fortællinger; jeg husker ikke længere, om hvilke Talen var, og jeg har ikke siden hørt om Sagen. "Lykke-Per" er næppe bleven oversat; og da Bogen jo endnu ikke er fuldendt, vil der foreløbig ikke være megen Mening i at oversætte den, og jeg forbeholder mig al Ret angående denne Bog.

Det skal ellers være mig en Glæde at overlade den af Dem anbefalede Dame, hvad hun måtte ønske at oversætte af min Produktion. Jeg kender ikke det engelske Publikums Smag; men der er jo en hel Del forskelligt at vælge imellem.

Med Højagtelse
H. Pontoppidan.

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage