Henrik Pontoppidan til R. Broby-Johansen
Sendt fra Sønderborg. 22. september 1922

glædede mig at høre fra Dem

Sønderborg
22.9.22

Hr. Rud. Broby!

Det glædede mig at høre fra Dem1. Jeg har i Sommerens Løb flere Gange spurgt mig selv, hvor De vel kunde være, og når et nyt Hefte af "Tilskueren" lå på mit Bord, søgte jeg efter Deres Navn deri. Nu veed jeg altså Grunden til, at jeg ikke fandt det. Dersom De og jeg har nogen Berøringspunkter, så ligger de sikkert i Bedømmelsen af en Del af de Folk, der for Tiden udgør den literære og kunstneriske Vagtparade; den, der med Piber og Trommer regelmæssigt trækker op henimod Jul og spærrer Gaden for almindelige Spaserende. Til dette Korps hører jo også "Tilskuerens" Redaktør.

Jeg er for Tiden på Rejse; men når jeg kommer tilbage til København, skal jeg lade høre fra mig – nu har jeg jo Deres Adresse – idet jeg håber, at jeg skal være rask nok til at kunne tale med Dem. De veed, at det er hermed, det kniber for mig.

Deres
H. Pontoppidan

 
[1] høre fra Dem: Broby-Johansen må have skrevet et (ukendt) brev til Pontoppidan umiddelbart efter sin anden tysklandsrejse. At han var vendt tilbage til København ved semesterets start i september 1922 ved vi fra stud. jur. Carl Madsen, der på vej fra immatrikulationen så Broby, "en mørk, langhåret student med et dystert blik i øjet" stå på Frue Plads med en plakat hvorpå der stod: "Revolutionen er verdenshistoriens lokomotiv". Ifølge Olav Harsløf: "Myten om Broby" i bogen Rudolf Broby-Johansen: en central outsider i det 20. århundrede (2000) påbegyndtes tysklandsrejsen i forsommeren 1922. tilbage