Henrik Pontoppidan til Marie Bregendahl
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 20. december 1934

Tilegnelsen ikke helt let


20 Decb 34.
Holmegårdsvej 2
Chl.

Kære Fru Bregendahl!

Som De måske har hørt, er jeg siden i Sommer bleven Invalid på Øjnene og har Vanskeligheder både når jeg skal læse og skrive. Derfor kommer jeg først nu til Dem med min Tak for Deres Bog1, som jeg i min Halvblindhed har måttet nyde i små Portioner. Men måske netop derfor har jeg fået meget mere ud af den, end det tilsyneladende er lykkedes for et Par af Pressens Hovedstadskritikere, hvis Anmeldelser vor fælles Veninde Fru Ejlertsen har gjort mig bekendt med. Navnlig "Politikens" Artikel2 om den har forbløffet mig. Den røber en Uinteresserthed, som netop i det Blad virker besynderlig. Måske har De selv lidt Skyld. De har ikke allevegne gjort Tilegnelsen helt let for Folk, der ikke i Forvejen er interesseret i Emnet og overhovedet er fremmed for 2 den Slags Skikkelser og Situationer, som er Bogens Indhold. Men det var i hvert Fald en Urimelighed og en Usømmelighed at ladegøre en udpræget Københavner som Rimestad til Deres Bogs Fortolker.

Vi andre venter nu forventningsfuldt på Fortsættelsen; og det skal sikkert vise sig, når denne Saga om Holger Hauge og hans Hustru er sluttet, at den har skrevet sig ind i de Folks Hjerter, for hvilke den er bestemt. Indtil da blot denne korte Hilsen med en hjertelig Tak og de bedste Ønsker fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Bog: første bind af romanen Holger Hauge og hans Hustru. tilbage
[2] Artikel: Chr. Rimestads anmeldelse 1.11.1934, hvori der bl.a. står: "Fru Bregendahl skriver som man snakker – det kan virke livfuldt, men lige saa ofte grumme irriterende, naar Sproget bliver alt for plat og Sætningerne alt for uordentlige." tilbage